• RSS
  • Delicious
  • DIGG
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Biznes

finanse i bankowość online

Warto porównywać ceny codziennych zakupów

Posted by admin On sty - 17 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe
rp_gospodarka11.jpg

Codzienne zakupy. Bardzo często nie przywiązujemy do nich większej uwagi, pamiętając tylko co mamy kupić. W pośpiechu, najczęściej wybieramy najbliższy nam sklep, kupujemy, nie analizując zbytnio cen, nie porównując ich ze sobą, wychodząc z założenia, że dla kilku groszy nie będziemy się starać. To duży błąd. Nie każdy ma świadomość, że nasze finanse zależne są nie tylko od dużych oszczędności, ale i od tych niewielkich. Oszczędzając kilka złotych na zakupach, w skali roku oszczędzamy niemałą sumę, która jest zauważalną częścią […]

Keynesowska teoria

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
ekonomia (33)

Keynesowska teoria preferencji płynności jest rozszerzeniem klasycznego modelu teorii z Cambridge, o wiele precyzyjniej jednak przedstawia powody, dla których ludzie utrzymują pieniądze. W szczególności, Keynes wskazał trzy motywy utrzymywania pieniędzy: transakcyjny, ostrożności oraz spekulacyjny. Jakkolwiek Keynes uważał, że motywy transakcyjny i ostrożności są proporcjonalne do dochodu, przedstawiał argumentację przemawiającą za tym, że motyw spekulacyjny jest odwrotnie proporcjonalny do poziomu stóp procentowych. Doniosłą konsekwencją keynesowskiego modelu popytu na pieniądz jest odrzucenie poglądu o stałej szybkości obiegu pieniądza i uznanie zależności pomiędzy […]

Keynenisci

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_praca18.jpg

Keynesiści mogli w dalszym ciągu odeprzeć argumentację Friedmana i Schwartz, że polityka pieniężna w czasie wielkiego kryzysu była restrykcyjna, powołując się na niski poziom stóp procentowych. Ale czy stopy procentowe były rzeczywiście tak niskie? Zauważ, że jakkolwiek stopy procentowe skarbowych papierów wartościowych Stanów Zjednoczonych i wysokiej klasy obligacji przemysłowych były w czasach wielkiego kryzysu niewielkie, oprocentowanie obligacji niższej klasy, takich jak obligacje przedsiębiorstw Baa, wzrosło w najostrzejszym momencie fazy restrykcyjnej (1930-1933) do bezprecedensowe wysokiego poziomu. W standardzie obligacji niższej klasy […]

Kasy

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_biznes19.jpg

Podobnie jak zorganizowane w systemie dualnym banki handlowe, również kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (S&L) są licencjonowane przez rząd federalny lub rząd stanowy. Większość S&L, zarówno nadzorowanych przez rząd federalny jak i stanowy, jest członkiem Federalnego Systemu Bankowego Udzielania Pożyczek na Budownictwo Mieszkaniowe (Federal Home Loan Bank System, FHLBS). System ten został powołany w 1932 r. na wzór Systemu Rezerwy Federalnej i składa się z dwunastu banków okręgowych, nadzorowanych przez Urząd Nadzoru Kas Oszczędnościowych. Depozyty S&L, do wysokości 100000 dol. na rachunku, ubezpieczane […]

Kary umowne

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_praca21.jpg

Dodatkowe zastrzeżenia umowne, mocą których strony zobowiązują się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do uiszczenia tytułem kary ustalonej w umowie kwoty pieniężnej. W ustroju socjalistycznym instytucja kar umownych straciła swój pierwotny, wyłącznie odszkodowawczy charakter, jaki miała w obrocie kapitalistycznym, przekształcając się w środek zabezpieczenia wykonania umów zawieranych przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz instrument kontroli finansowej tych jednostek w zakresie dysponowania przez nie częścią przydzielonego im jednolitego funduszu własności socjalistycznej. Postanowienia o kary umownej stanowią nieodzowny element wszystkich umów […]

Kapital wlasny

Posted by admin On gru - 2 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_biznes29.jpg

Jeśli pożyczkodawcy ryzykują więcej, ponieważ ich kapitał własny (różnica pomiędzy aktywami a zobowiązaniami) jest wysoki, prawdopodobieństwo ryzyka nadużycia – podjęcia działań, wobec których pożyczkodawcy mogliby wysunąć zastrzeżenia – spada, gdyż sami pożyczkobiorcy mają więcej do stracenia. Wróćmy do przykładu Steve’a i jego sklepiku z lodami. Przypuśćmy, że koszt założenia cukierni lub kupna sprzętu laboratoryjnego wynosi nie 10000, ale 100000 dol. Zatem Steve musi dołożyć do 9000 dol. pochodzących z twojej pożyczki nie jeden tysiąc, ale jeszcze 91 tyś. dol. z […]