Biznes:

Archiwa

Pieniądze:

Polecamy:

Ekonomia:

Gospodarka:

  • finanse (27)
    Ekonomia

    Ludzie często zastanawiają się skąd inni mają tyle pieniędzy. Wskazują na swoich sąsiadów, zazdroszcząc im nowego samochodu,…

Pieniądze:

  • rp_praca21.jpg
    Kary umowne

    Dodatkowe zastrzeżenia umowne, mocą których strony zobowiązują się w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do uiszczenia…